Check availability

koopgrond, een korte uitleg

Voordeel koopgrond

Op ons park heeft u de unieke mogelijkheid een recreatiewoning met grond te kopen. De verkoop van de grond zal geschieden via de notaris. De Thijmse Berg heeft een arrangement weten samen te stellen met de Rabobank waardoor een gedeeltelijk hypothecaire geldverstrekking tot de mogelijkheden behoort. Onder de huidige marktomstandigheden is dit vrij uniek.

De eigendom van uw recreatiewoning verloopt via de rechten van een appartementsrecht.De kavel waarop uw recreatiewoning wordt gerealiseerd vormt een afzonderlijk appartementsrecht met een vooraf vastgestelde situering, vastgelegd in de zogenaamde splitsingstekening.Tezamen met alle andere eigenaren van individuele appartementsrechten bent u mede eigenaar van het totale recreatiepark.

De wegen, paden, centrale voorzieningen en het groen maken allemaal deel uit van die gezamenlijke eigendom. Ook de kavel is uiteraard in die mede eigendom betrokken met dat belangrijke verschil, dat u als eigenaar van dat appartementsrecht het exclusieve gebruiksrecht heeft.

Ingeval van verhuur, treedt u op als verhuurder van de recreatiewoning met kavel.Bij een splitsing in appartementsrechten is een centrale rol weggelegd voor de Vereniging van Eigenaars. Iedere appartementseigenaar is op grond van de wet verplicht lid van die bijzondere Vereniging.

Het stemrecht binnen de vereniging wordt geregeld in de akte van splitsing. Ook bevat de akte de verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten wegens onderhoud en reservering voor een onderhoudsfonds. Dit is allemaal ook wettelijk zo bepaald.

 

 

 

 

Aspecten van collectieve- en individuele verzekering, zowel de wettelijke aansprakelijkheid als de opstalverzekering, zijn ook in de akte van splitsing opgenomen

 

Graag geven we u meer informatie over de financieringsmogelijkheden. Neemt u daarvoor gerust persoonlijk contact op.